Hiçbir zaman lisemi ve o yıllarımı unutamadım
Cengiz EFIL